STRUKE:

obrazovanje odraslih

obrazovanje odraslih, sustav pedagoških i socijalnih djelatnosti kojima se proširuju opća kultura i stručna izobrazba osoba nakon završetka redovitoga školovanja. Obrazovanje odraslih cjeloživotni je ciklus profesionalnoga osposobljavanja i usavršavanja ili razvijanja kulture svakodnevnoga života, a obuhvaća formalno i neformalno učenje, stjecanje znanja, vještina i dr., koje pojedinci ostvaruju najčešće uz rad i u slobodnom vremenu. Andragogija ili adultna pedagogija pedagoška je disciplina usmjerena obrazovnim i odgojno-socijalnim potrebama osoba tzv. druge i treće životne dobi. Nekada se obrazovanje odraslih uglavnom svodilo na opismenjavanje stanovništva i ubrzano osposobljavanje za određeno zanimanje. Suvremeno obrazovanje odraslih dio je kulture suvremenoga čovjeka, koji svojim obrazovanjem mora slijediti brze znanstveno-tehnol. promjene. Zbog toga se i formalno obrazovanje te privatne pedagoške inicijative priklanjaju različitim oblicima višega obrazovanja i usavršavanja odraslih osoba u specijalističkim poslijediplomskim studijima. Suvremena pedagogija obrazovanja odraslih drži nerazdvojnim dijelom ukupnoga sustava cjeloživotnoga odgoja i obrazovanja.

Citiranje:
obrazovanje odraslih. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44621>.