Njirić, Nikola

Njirić, Nikola, hrvatski kipar (Ljubač kraj Dubrovnika, 6. IX. 1921Dubrovnik, 21. I. 2002). Završio 1949. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu; bio je suradnik Majstorske radionice A. Augustinčića. Neko vrijeme djelovao je u Mostaru. Isprva je radio realističnu spomeničku plastiku (Spomenik Radi Končaru, 1957), potom je od 1960. postupnim reduciranjem oblikovao čiste oblike (Oblikovani dio debla, 1978; Ptica 2000). Bavio se sitnom plastikom i medaljerstvom.

Citiranje:
Njirić, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44503>.