Atlan, Jean-Michel

Atlan [atl8118'], Jean-Michel, francuski slikar, litograf i pisac (Constantine, Alžir, 23. I. 1913Pariz, 12. II. 1960). Studirao filozofiju u Parizu i bavio se pjesništvom. Važan predstavnik nove pariške škole, djelovao s eksperimentalnom skupinom Cobra te pripadao smjeru art brut. Njegove apstraktne kompozicije nadahnute su asirskom i afričkom umjetnošću. Litografijama ilustrirao Kafkin Opis jedne borbe (Description d’un combat, 1945).

Citiranje:
Atlan, Jean-Michel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4438>.