Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim

Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim (Abū Hāmid Muhammad bin Abī Bakr Ibrāhīm ‘Attār [a'bu: 62673a:'mid muha'm:ad bin a'bi: bakr ibra:'hi:m ‘at:a:'r]; poznat kao Farīduddīn ‘Attār), perzijski pjesnik, mistik i ljekarnik (Nišabur, ? 1142Nišabur, ? 1230). Poznata su mu djela Knjiga tajni (Asrār-nāma), Životopisi bogougodnika (Taẕkirat al-Awliyā’) te Jezik skrovitosti (Lisān al-Gayb). U djelu Govor ptica (Manātiq al-Tayr) izložio je sufijske ideje koje su snažno utjecale na osnivača mevlevijskoga derviškog reda Dželaluddina Rūmija. Među muslimanskim intelektualcima u jugoistočnoj Europi bila je najpopularnija njegova Knjiga uputa (Pand-nāma). Nekoliko kaligrafskih prijepisa njegovih djela pohranjeno je u Orijentalnoj zbirci HAZU.

Citiranje:
Atar, Abu Hamid Muhamad bin Abi Bakr Ibrahim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4392>.