Addison, Joseph

Addison [æ'disən], Joseph, engleski književnik, novinar i političar (Milstone, 1. V. 1672London, 17. VI. 1719). Studirao u Oxfordu. Javio se pjesmama na latinskom jeziku te privukao pozornost J. Drydena. Putovanjem Europom (1699–1703) ostvario je svoj Grand Tour (tj. veliko putovanje), što se smatralo dodatnim obrazovanjem viših društvenih slojeva, a njemu su ga stipendijom omogućili utjecajni prijatelji. Dojmove s tih putovanja zabilježio je u zapaženu putopisu Zapažanja o nekim dijelovima Italije (Remarks on Several Parts of Italy, 1705). U skladu s augustovskom poetikom napisao je poemu Bojna (The Campaign, 1704), panegirik Marlboroughovoj pobjedi kod Blenheima, što mu je omogućilo politički uzlet i stjecanje različitih državnih službi; kao umjereni whigovac bio je član parlamenta od 1708. do smrti. Svojedobno omiljena neoklasična tragedija u stihu Katon (Cato, 1713), hvalospjev vrlinama rimskih građana, smatra se tek djelom prosvjetiteljske retorike neznatne umjetničke vrijednosti, kao i njegova komedija Bubnjar (The Drummer, 1715). Daleko su vredniji i za razvitak engleske proze značajniji njegovi nepretenciozni »eseji«, objavljivani sukcesivno 1709–16., po različitim listovima što ih Addison izdaje ili uređuje zajedno s R. Steelom, a osobito oni objavljivani 1711–12 pa 1714. u dnevniku The Spectator. Pod višeznačnim nazivom essay nazire se trag nove književne vrste, novinskoga eseja (periodical essay), tj. svojevrsnoga komentara. To su crtice iz života, uvijek pisane s didaktičnom nakanom, u kojima se ogledaju narav i običaji suvremenika, staromodnih vlastelina, bogatih trgovaca, časnika, odvjetnika, trgovaca i drugih građanskih slojeva. Addisonovi su eseji namijenjeni širokoj publici novoga građanskog društva. U njima još prevladava klasicistički svjetonazor, ali se ujedno i naziru predznaci nadolazeće smjene epoha. Mnogim značajkama svojih eseja Addison je snažno pridonio stvaranju modernoga engleskog proznog izraza što će se razviti u XVIII. st.

Citiranje:
Addison, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=438>.