STRUKE:

Nikolais, Alwin

Nikolais [ni'kəlai], Alwin, američki koreograf, pedagog, skladatelj i kazališni dizajner (Southington, 25. XI. 1910New York, 8. V. 1993). Umjetnički put započeo studijem glazbe i slikarstva, plesnu naobrazbu stekao kod H. Holm, M. Graham, D. Humphrey i dr. Prvo mu je djelo bila predstava Eight Column Line (E. Krenek, 1939), protunacističkoga sadržaja. Godine 1948. postao je ravnateljem eksperimentalnoga kazališta Henry Street Playhouse u New Yorku, školu i trupu kojega je reorganizirao. Ostvario je ideju o novome plesnom kazalištu, u kojem je plesač samo kinetička energija u igri s apstraktnim formama, uzorcima, bojama i zvukovima scenskoga prostora. U izvedbi je on i autor, redatelj, koreograf, skladatelj, scenograf i osvjetljivač. Djela su mu proizvod osobne zamisli u smislu totalnoga plesnoga kazališta, tzv. Sound and Vision Pieces. Ostvario je više od 120 djela, bitnih za razvoj modernoga plesa.

Nikolais, Alwin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43798>.