Neumeier, John

ilustracija
NEUMEIER, John

Neumeier [nu:'maiəɹ], John, američki baletni plesač i koreograf (Milwaukee, 24. II. 1942). Školovao se u Chicagu, Londonu i Kopenhagenu. Na poziv J. Cranka 1963. pridružio se Baletu u Stuttgartu kao solist i koreograf. Godine 1969. postao je ravnatelj Baleta u Frankfurtu, a 1973. u Hamburgu, gdje je reorganizirao baletni ansambl, koji je ubrzo postao vodećim u Njemačkoj. Godine 1978. utemeljio je baletnu školu i razvio ju u veliki baletni centar. Njegove mnogobrojne koreografije pokazuju širok raspon stilova od tradicionalno narativnih do filozofskih i teoloških sadržaja. Djelovao je u svim vodećim baletima Europe i Amerike. Opus mu sadrži više od stotinu naslova, među kojima se ističu baleti na teme Shakespeareovih drama (Romeo i Julija, Hamlet, San Ivanjske noći, Othello) te oni na simfonijsku glazbu G. Mahlera. Velik uspjeh postigao je i baletima sakralne tematike: Legenda o Josipu (R. Strauss, 1977), Muka po Mateju (J. S. Bach, 1981), Magnificat (J. S. Bach, 1987), Requiem (W. A. Mozart, 1991).

Neumeier, John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43540>.