Astruc, Alexandre

ilustracija
ASTRUC, Alexandre, Sentimentalni odgoj 61

Astruc [astʀy'k], Alexandre, francuski redatelj, scenarist i teoretičar filma (Pariz, 13. VII. 1923Pariz, 19. V. 2016). Magistar književnosti i prava. Kao kritičar zastupao ideju o individualiziranosti redateljskoga postupka (ideja »kamere-nalivpera« – le caméra-stylo, o filmskoj kameri kao sredstvu preciznog iskaza autorovih zamisli), utječući time na stavove i praksu redatelja francuskoga novoga vala. Režirao vizualno stilizirane psihološke filmove eliptične naracije: Grimizni zastor (Le rideau cramoisi, 1953), prema Julesu Amédéeu Barbeyu d’Aurevillyju, Zlosretni susreti (Les mauvaises rencontres, 1955), Jedan život (Une vie, 1958) prema Guyu de Maupassantu, Sentimentalni odgoj (L’Éducation sentimentale, 1962) prema Gustaveu Flaubertu. Od sredine 1960-ih režirao gotovo isključivo na televiziji.

Astruc, Alexandre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4325>.