TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nadvođe

nadvođe, visina brodskoga boka od vodene površine do gornjega ruba glavne (nepropusne) palube. Prilikom ukrcaja tereta gaz se broda povećava, a nadvođe smanjuje (→ gaz); određivanjem najmanjega dopuštenog nadvođa, ograničava se masa tereta koja se na brod može ukrcati i time osigurava određeni pretičak (višak) istisnine, što je jedan od glavnih uvjeta sigurnosti broda. Najmanje dopušteno nadvođe određeno je međunarodnim propisima, a na brodskom se boku označava oznakom nadvođa (marka nadvođa). U ime pomorskih vlasti, nadvođe određuje klasifikacijski zavod, koji uz oznaku stavlja svoje inicijale, npr. CRS (akronim od engl. Croatian Register of Shipping – Hrvatski registar brodova). Osim toga, oznaka sadrži i teretne vodne linije, tj. linije do kojih se brod krcanjem tereta smije uroniti, ovisno o uvjetima, odnosno područjima plovidbe, a koji se označavaju kraticama: WNA (akronim od engl. Winter North Atlantic – sjeverni Atlantik zimi), W (Winter – zima), S (Summer – ljeto), F (Fresh Water – slatka voda), TF (Tropical Fresh Water – tropska slatka voda).

Citiranje:
nadvođe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42752>.