Musgrave, Richard Abel

Musgrave [mʌ'zgreiv], Richard Abel, američki ekonomist njemačkoga podrijetla (Königstein, 14. XII. 1910Santa Cruz, 15. I. 2007). Od 1933. u SAD-u. Profesor na više američkih sveučilišta; 1965–81. na Harvardovu sveučilištu, od 1981. profesor emeritus. Bavio se ponajviše temama s područja javnih financija. Značajnija djela: Teorija javnih financija (The Theory of Public Finance, 1959), Fiskalni sustavi (Fiscal Systems, 1969), Javne financije u demokratskom društvu (Public Finance in a Democratic Society, 1986).

Musgrave, Richard Abel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42538>.