Mrazović, Karlo - Gašpar

Mrazović, Karlo - Gašpar, hrvatski političar (Mursko Središće, 26. X. 1902Zagreb, 23. IX. 1987). God. 1918. sudjelovao u oslobađanju Međimurja, a 1919. sudionik Madžarske revolucije pod vodstvom Béle Kuna. Član KPJ od 1927. Nakon proglašenja diktature (6. I. 1929) emigrirao je u SSSR, gdje je 1932. završio društvene znanosti na Komunističkom univerzitetu nacionalnih manjina Zapada te je sudjelovao u radu Kominterne. Od 1936. do 1939. pripadnik Internacionalnih brigada u Španjolskome građanskom ratu, urednik lista Dimitrovac i član uredništva Radiostanice Madrid. Od 1939. do 1940. bio je zatvoren u logoru Lepoglava. Od 1940. član CK KPH i Politbiroa CK, a nakon početka rata istaknuo se kao organizator partizanskog pokreta u sjevernoj Hrvatskoj, potom rukovodio Agitpropom CK KPH. Vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Od 1945. do 1962. bio je zastupnik u Saboru NR Hrvatske i zastupnik Savezne narodne skupštine, 1946–47. ministar u vladi NR Hrvatske, 1947–49. veleposlanik u Madžarskoj i SSSR-u, 1952–53. veleposlanik u Meksiku, Kubi, Kostariki, Hondurasu i Panami, a zatim do 1963. potpredsjednik Sabora NR Hrvatske.

Citiranje:
Mrazović, Karlo - Gašpar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42212>.