TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Asmai

Asmai (puno ime Abū Sa‘īd ‘Abdulmalik ibn Qurayb al-Asma‘ī [a'bu: sa63308i:'d 63308abdulma'lik ibn qurạ'jb al asma'63308i:]), jedan od najslavnijih arapskih filologa srednjega vijeka (Basra, 740Marw, danas Mary u Turkmenistanu, 828). Poznavao je sva beduinska narječja i pjesme plemenȃ; bio odgojitelj princa Amina, sina Haruna al-Rašida. Djela: Knjiga o pjesmama u metru radžaz (Kitāb al-arāǧiz), Knjiga o devi (Kitāb al-ibil), Knjiga poslovica (Kitāb al-amṯāl), Knjiga o Arapskom poluotoku (Kitāb Ǧazīra al-‘Arab).

Citiranje:
Asmai. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4214>.