STRUKE:

Morović, Hrvoje

Morović, Hrvoje, hrvatski bibliotekar i kulturni djelatnik (Žman, Dugi otok, 13. II. 1914Split, 25. XII. 1982). Diplomirao slavistiku i romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1940). Godine 1940–44. bio je zaposlen u Gradskoj biblioteci u Splitu; 1945–61. predavao na više splitskih škola; 1961. imenovan je upraviteljem Gradske biblioteke, koja je 1962., zahvaljujući i njemu, postala znanstvenom ustanovom pod nazivom Naučna biblioteka u Splitu, a Morović je bio njezinim ravnateljem 1962–67. i 1974–79. U fondu knjižnice pronašao je, istražio i objavio veći broj do tada nepoznatih izvornih dokumenata, čime je obogatio hrvatsku književnu i kulturnu povijest. Autor je bibliografija (Građa za bibliografiju splitske periodike, I–II, 1968) i studija o povijesti knjige i knjižnica u Splitu i Dalmaciji (Povijest biblioteka u gradu Splitu, 1971; O trogirskoj knjižnici Garanjin-Fanfonja, u časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1964). Drugi je dio povijesti splitskih knjižnica ostao u rukopisu, kao i trosveščano djelo Spalatensia croatica ili tiskarskoizdavačka djelatnost u Splitu. Nakon njegove smrti Izbor iz djela (1988) odabrala je i uredila Neda Anzulović. Za svoj je rad dobio Nagradu grada Splita (1972) i Kukuljevićevu povelju (1978).

Citiranje:
Morović, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41994>.