TRAŽI DALJE:

asindet

asindet (grč. ἀσύνδετον: nevezanost), u sintaksi i stilistici, povezivanje rečenica u složene (kao riječi, skupina riječi, dijelova rečenice) bez uporabe veznika, npr. Veni, vidi, vici; Prođe ljeto, ne obiđoh, // Prođe drugo, ne otiđoh, // Prođe treće, nakanih se; hoćešnećeš.

Citiranje:
asindet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4185>.