TRAŽI DALJE:
STRUKE:

molasa

molasa (franc. mol/l/asse), paraličke taložine (dijelom morske, a dijelom kontinentalne ili u deltama). Poglavito se sastoje od debelih sekvencija u kojima se redaju negraduirani i koso uslojeni konglomerati, pješčenjaci, gline i lapori, a ponegdje ima i ugljenih slojeva te morskih karbonata. Nastale su erozijom prethodno izdignutih planinskih lanaca, pa se nalaze u predgorju i najstarijih planinskih lanaca na Zemlji. U Hrvatskoj je područje Ravnih kotara, a posebice Bukovica i planina Promina, izgrađeno od tercijarne molase.

Citiranje:
molasa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41581>.