STRUKE:

Moačanin, Fedor

Moačanin, Fedor, hrvatski povjesničar i muzejski djelatnik (Zagreb, 22. VIII. 1918Zagreb, 9. IV. 1997). Završio studij povijesti u Zagrebu (1946). Od 1945. radio je u Gipsoteci, poslije Gliptoteci JAZU u Zagrebu. Od 1948. bio je kustos u Muzeju Srba u Hrvatskoj, a nakon spajanja toga muzeja s Povijesnim muzejom Hrvatske (1962) imenovan je njegovim ravnateljem. Od 1966. do umirovljenja 1983. obnašao je dužnost ravnatelja Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Organizirao je veći broj izložaba, među kojima i onu o srpskim knjigama i tiskovinama (1950), izložbu povodom 300. obljetnice bitke kraj Sigeta (1966), o Vojnoj krajini (1980) te izložbu Judaica (1984). U okviru muzejske djelatnosti obnašao je dužnost tajnika Nacionalnoga komiteta Internacionalnoga muzejskog vijeća (International Council of Museums/ICOM). Kao povjesničar posebice se bavio prošlošću Vojne krajine. Djela: Vojna krajina u Hrvatskoj: katalog izložbe (koautor M. Valentić, 1981).

Citiranje:
Moačanin, Fedor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41415>.