Mitrev, Dimitar

Mitrev [mi'~], Dimitar, makedonski književni kritičar, esejist i teoretičar (Dedeaǧaç, danas Aleksandrupolis, Grčka, 14. X. 1919Ohrid, 24. II. 1976). Za boravka u Sofiji bio član Makedonskoga književnoga kružoka (1938–41); s N. J. Vapcarovom uređivao novine Literaturen kritik. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Skoplju, gdje je predavao teoriju književnosti. Jedan od utemeljitelja makedonske književne kritike, koju je nastojao približiti estetici. Dugogodišnji urednik časopisa Sovremenost. Gorljiv zastupnik i branitelj tzv. kreativnoga realizma, u okviru marksističkoga poimanja književnosti i umjetnosti. Oporbeno se odnosio prema makedonskim modernistima; u zreloj fazi ublažio kritičarska i estetičarska gledišta. Paradigmatska su mu djela Vapcarov (monografija, 1953), Kriterij i dogma (Kriterium i dogma, 1956), Tendencije u razvoju makedonske književnosti (Tendencii vo razvojot na makedonskata literatura, 1974) te rasprava Tragovima podviga Miladinovih (Po tragite od podvigot na Miladinovci, 1962). Objavljena su mu odabrana djela (1970) u sedam svezaka.

Citiranje:
Mitrev, Dimitar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41264>.