Milutinović Sarajlija, Sima

Milutinović Sarajlija, Sima, crnogorski i srpski književnik (Sarajevo, 3. X. 1791Beograd, 30. XII. 1847). Školovao se u Beogradu, Zemunu, Segedinu i Srijemskim Karlovcima. Sudjelovao u protuturskim ustancima. Mnogo je putovao i bavio se različitim poslovima. Bio je učitelj P. Petrovića Njegoša i prijatelj J. W. Goethea. U borbama za srpsku neovisnost, istaknuo se kao autor pamfleta i nacionalno-romantičnih pjesama. Pod utjecajem narodnoga pjesništva, pisao je lirske pjesme te epska i dramska djela (Serbijanka, 1826; Zorica, 1827; Dika crnogorska, 1835; Tragedija Obilić, 1837; Trojesestarstvo, 1837; Trojebratstvo, 1844). Skupljao je narodne pjesme i objavio zbirku Pjevanija cernogorska i hercegovačka (1833).

Citiranje:
Milutinović Sarajlija, Sima. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40962>.