TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Meštrov, Milan

Meštrov, Milan, hrvatski ekolog (Tisno na otoku Murteru, 12. IX. 1929Zagreb, 8. X. 2010). Školovao se u Dubrovniku i Zagrebu, gdje je 1954. završio studij biologije na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF); doktorirao 1959. Od 1973. bio je redoviti profesor ekologije na Zoologijskome zavodu Biološkog odsjeka PMF-a. Bio je redoviti član HAZU (od 1991). Znanstveno područje njegova rada bila je ekologija podzemnih i ekologija kopnenih voda na koje utječe čovjek. Objasnio je kompleksni sinergistički utjecaj zagađenja na strukturu populacija, biocenoza i metaboličke procese u spomenutim ekosustavima. Objavio je više od 90 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te više od 20 strukovnih radova o onečišćenju vodenih ekosustava, biološkom čišćenju otpadnih voda, valorizaciji pojedinih zaštićenih područja (Lokrum, Dubrovnik, Malostonski zaljev, Plitvička jezera, Biokovo). Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« za znanstveni rad (1982) i Nagrade za životno djelo za 1993.

Citiranje:
Meštrov, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40325>.