TRAŽI DALJE:
STRUKE:

međa

međa, diobena crta između dvaju privatnih posjeda, zemljišta općina i dr. Označava se oznakama – međašima (kamen i sl.); kadšto ju čini put, jarak, potok, ograda. U katastru, međa ili granica crta je na zemljištu koja razdvaja dva pravno, prirodno, gospodarski, politički ili na drugi način cjelovita prostora. Određuje se uz suglasnost posjednika, susjeda ili sudskom odlukom, a njezin se položaj bilježi u katastarskom operatu. Međa katastarske čestice dijeli katastarsku česticu od susjednih, a međa katastarske općine dijeli područje jedne katastarske općine od drugih. Međa kojoj se položajna točnost ne podudara s dokumentacijom tehn. dijela katastarskog operata, a koja se ne može sa sigurnošću odrediti na zemljištu, naziva se nesigurnom međom; međa kojoj je položaj na zemljištu određen različito od onoga zabilježenog u dokumentaciji tehn. dijela katastarskog operata naziva se netočno obilježenom međom; međa o položaju koje se susjedi ne mogu složiti zove se sporna međa. (→ katastar)

Citiranje:
međa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39819>.