Medicina familiaris Croatica

Medicina familiaris Croatica [medici:'na ~li·a:'ris kro·a:'tika], časopis Udruženja liječnika obiteljske medicine. Nastavio je tradiciju časopisa Praxis medici. Izlazio je 1993–99; bavio se problematikom opće/obiteljske medicine te donosio prikaze bolesnika, edukativne članke i epidemiološka zapažanja. Glavna je urednica bila Marija Vrca Botica.

Citiranje:
Medicina familiaris Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39743>.