Matulić Zorinov, Danilo

Matulić Zorinov, Danilo, čileanski novinar, pisac i prevoditelj hrvatskoga podrijetla (Antofagasta, 27. IX. 1914Santiago, 9. VI. 1967). Sudjelovao u II. svjetskom ratu kao čileanski dobrovoljac na strani partizana. Nakon rata živio je u Beogradu i surađivao u radijskim emisijama na španjolskom jeziku. U Čile se vratio 1947., a 1958. je u Santiagu obnovio izdavanje Jugoslavenskoga glasnika, koji je osnovao njegov otac J. Matulić Zorinov. Bio je dopisnik Tanjuga te je uređivao radijsku emisiju Nuevo mundo – Jugoslavija danas. Djela: Nepoznata zemlja Ibero Amerika (1940), Dvadeset kratkih priča (1943) i dr.

Citiranje:
Matulić Zorinov, Danilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39517>.