STRUKE:

Maleš, Dubravka

Maleš, Dubravka, hrvatska pedagoginja (Zagreb, 29. VIII. 1952). Diplomirala pedagogiju i sociologiju 1976. te doktorirala 1983. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje predaje od 1976. na Odsjeku za pedagogiju; od 1998. u zvanju redovitog profesora. Bavi se obiteljskom i predškolskom pedagogijom, općim pravima djeteta te utjecajem odgoja u obiteljima na stajališta djece prema spolovima. Dobitnica nagrade »Ivan Filipović« (1994). Glavna djela: Tinejdžeri traže odgovor (koautorica, 1986), Obitelj i uloga spolova (1988), Druženje djece i odraslih (koautorica, 1991), Odgoj za razvoj (2001), Živjeti i učiti prava (koautorica, 2003), Nove paradigme ranoga odgoja (urednica, 2011).

Citiranje:
Maleš, Dubravka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38391>.