Lumley-Woodyear, Henry de

Lumley-Woodyear (engl. izgovor [lʌ'mli wu'djiə]), Henry de, francuski prapovjesničar (Marseille, 14. VIII. 1934). Diplomirao na Fakultetu prirodnih znanosti u Marseilleu (1955), a doktorirao na Fakultetu prirodnih znanosti u Parizu (1965). Ravnatelj Prapovijesnoga laboratorija pri Institutu za humanu paleontologiju u Parizu od 1980; od 1994. do 1999. ravnatelj Prirodoslovnoga muzeja u Parizu; od 1999. dopisni član Francuske akademije znanosti. Vodio je arheološka iskapanja u jugoistočnoj Francuskoj (Vallonet, Arago, Terra Amata, Baume Bonne, Lazaret, Hortus, Mont Bégo); realizirao niz znanstvenih filmova i izložaba. Značajnija djela: Donji i srednji paleolitik francuskoga Mediterana u svojem geološkom okviru (Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi méditerranéen dans son cadre géologique, 1969), Francuska prapovijest (La Préhistoire française, urednik, 1976), Uzvišeno i sveto (Le Grandiose et le Sacré, 1995), Prvi čovjek (L’Homme premier, 1998), La Grotte du Lazaret (Špilja Lazaret, 2005), Terra Amata (2010).

Citiranje:
Lumley-Woodyear, Henry de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37553>.