TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lukavski, Donat

Lukavski, Donat, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski podban (?, 17. II. 1749Vidovec kraj Varaždina, 28. IV. 1832). Nakon završenoga prava u Trnavi, od 1771. bio je podbilježnik (vicenotarius), a od 1781. veliki bilježnik (notarius ordinarius) Zagrebačke županije. God. 1782. bio je izabran za podžupana Zagrebačke županije, a od 1786. do 1790. bio je prisjednik Kraljevskoga sudbenog stola Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. God. 1790. postavljen je za prabilježnika (protonotarius) Kraljevine te se istaknuo u radu Požunskoga sabora. God. 1799., nakon smrti A. Bedekovića, bio je imenovan podbanom (vicebanus) Kraljevine, a na toj je dužnosti ostao do 1832. Od 1803. bio je upravitelj Križevačke županije, a od 1811. veliki župan Zagrebačke županije. Od kraja 1822. obnašao dužnost kraljevskog komesara u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Pritom je došao u sukob s plemićkim županijskim skupštinama zbog provođenja vladine odluke o novačenju. Na vlastitom imanju zaslužan za gradnju nove župne crkve sv. Vida (1830), u kojoj je i pokopan.

Citiranje:
Lukavski, Donat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37489>.