STRUKE:

López-Calo, José

López-Calo [lo'peϑ ka'lo], José, španjolski muzikolog, isusovac (Nebra, 4. II. 1922Salamanca, 10. V. 2020). Glazbu studirao u Santiago de Composteli, filozofiju u Comillasu, a teologiju u Granadi (zaređen za svećenika 1951). Magistrirao i doktorirao muzikologiju na Pontificio Istituto di musica sacra u Rimu. God. 1973–97. bio je profesor na Sveučilištu u Santiago de Composteli. Najzaslužniji je kao voditelj projekta katalogiziranja španjolske crkvene glazbene baštine (oko 100 000 nota i oko 150 000 dokumenata o glazbi). U mnogobrojnim znanstvenim i stručnim člancima te katalozima katedralnih glazbenih zbirki (Ávila, Zamora, Segovia, Granada, Burgos i dr.) obradio je različite aspekte španjolske glazbene povijesti od srednjeg vijeka do XIX. stoljeća.

Citiranje:
López-Calo, José. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37126>.