STRUKE:

Lodge, Henry Cabot

Lodge [lɔ62721], Henry Cabot, američki političar i povjesničar (Boston, 12. V. 1850Cambridge, Massachusetts, 9. XI. 1924). Potomak ugledne američke obitelji iz Massachusettsa. Godine 1876. doktorirao političke znanosti na Harvardovu sveučilištu, na kojem je kao docent predavao američku povijest (1876–79). Bio član parlamenta države Massachusetts (1880–81), potom član Predstavničkoga doma Kongresa SAD-a (1887–1893) i senator (1893–1924). Istaknuti prvak Republikanske stranke. Kao zagovornik američkog ekspanzionizma zahtijevao ulazak u rat sa Španjolskom, a poslije i u I. svjetski rat. Nakon rata bio je glavni protivnik pristupanja SAD-a Ligi naroda. Glavna djela: Washingtonov život (Life of Washington, I–II, 1889), Prikaz Američke revolucije (The Story of the American Revolution, I–II, 1898), Rat protiv Španjolske (The War with Spain, 1899) i Povijest Sjedinjenih Država (History of the United States, I–IV, 1906).

Citiranje:
Lodge, Henry Cabot. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36958>.