TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Argos

Argos ili Arg (novogrčki Άργος, Árgos [a'rγos]), grad na Peloponezu, Grčka; 22 209 st. (2011). U okolici uzgoj agruma i povrća. Ostatci naselja iz II. tisućljeća pr. Kr. i ruševine kasnijega, arhajskoga i klasičnoga grada: hram Apolona Pitijskoga, temelji Afroditina hrama, gimnazij i stadion. U doba klasične grčke umjetnosti Arg je bio središte kiparske škole, tzv. Argivske škole (najplodnije za Polikleta u V. st. pr. Kr.). – Nakon pada Tirinta i Mikene Arg (Ἄργος, Árgos) postaje sve važniji kao središte sjeveroistočnoga Peloponeza. U VII. st. pr. Kr. argoski kralj Fidon ujedinjuje čitavu Argolidu. Od VI. st. pr. Kr. Arg vodi borbe sa Spartom za prevlast na Peloponezu. Zbog teških sukoba sa Spartom, neutralan u grčko-perzijskom ratu 480. pr. Kr., u Peloponeskom ratu od 415. pr. Kr. bio na strani Atene, 395. pr. Kr. u savezu s Korintom, a 369. pr. Kr. s Tebom, od 229. pr. Kr. član je Ahajskoga saveza, 146. pr. Kr. osvojili su ga Rimljani. U srednjem vijeku pod vlašću Bizanta, 1383. Venecije, konačno 1463. u posjedu Osmanlija, s prekidom 1686–1716., kada je bio pod mletačkom vlašću. Godine 1822. sjedište prve grčke narodne skupštine, 1825. razorila ga je osmanska vojska.

Citiranje:
Argos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3673>.