STRUKE:

Arena

Arena, ilustrirana tjedna revija. Počela izlaziti 26. IV. 1959. u Zagrebu kao polumjesečna revija za film i TV; prvih pet brojeva u nakladi Narodnog lista, a potom NIŠP-a Vjesnik. Prvi glavni i odgovorni urednik Tomislav Butorac. Početkom 1961. prerasta u ilustrirani zabavni tjednik te uz VUS postaje vodeći tjednik Vjesnikove kuće. Popularnost stječe temama iz običnoga, svakodnevnog života te humanim akcijama, ostvarivši 1968. prosječnu nakladu od 348 106 primjeraka. Od 1967. izdanje za inozemstvo izlazi pod naslovom Sirena. Iz Vjesnikova poduzeća Arena se izdvaja i privatizira 1990. kao novinsko-izdavačko dioničarsko društvo, u okrilju kojega uz matičnu reviju, izlaze Mila, Auto klub i druga izdanja; potom je bila u sastavu nakladničke kuće EPH, ugašena potkraj 2009.

Arena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3645>.