TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Levijatan

Levijatan (hebrejski livjāthān, doslovno: svinut, zavinut), u Starome zavjetu, na više mjesta spominjana mitološka vodena neman; živi u moru i nikakvo ljudsko oružje ne može joj nauditi. Spominje se i u više mitoloških ugaritskih pjesama. Njezin opis u Jobu (XI, 25) podsjeća na egipatskoga krokodila. U kršćanskoj ikonografiji prikazan je kao neprijatelj čovjeka, sotona. Za Th. Hobbesa (u djelu Levijatan ili predmet, oblik i moć crkvene i građanske državne zajednice – Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil, 1651), Levijatan je personifikacija države, koja po sklopljenom društvenom ugovoru treba imati apsolutnu vlast, tako da poput Levijatana »proždire« svoje građane, kako bi se održao red i mir.

Citiranje:
Levijatan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36258>.