Levandovski, Dubravka

Levandovski, Dubravka, hrvatska defektologinja (Zagreb, 26. V. 1939). Diplomirala 1966. te doktorirala 1980. na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) u Zagrebu. Na istome fakultetu bila je redovita profesorica na katedri za mentalnu retardaciju do umirovljenja 1996. Pretežito se bavi metodikom edukacije osoba s mentalnom retardacijom, rehabilitacijom s pomoću pokreta te integracijom osoba s posebnim potrebama. Glavna djela: Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom retardacijom (koautor, 1986), Program rada s djecom s teškoćama u razvoju (koautor, 1989), Kako poticati dijete s mentalnom retardacijom (koautor, 1991).

Citiranje:
Levandovski, Dubravka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36236>.