TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Archaea

Archaea [arhe'a] (grč. ἀρχαῖος: star), uz Eucarya (životinje, biljke, gljive) i Eubacteria jedno od tri osnovna carstva živoga svijeta. Stanice im nemaju jezgru, sustav za prevođenje genetičke informacije sličniji im je eukariotskomu nego bakterijskomu, membranski lipidi su im dieteri i tetraeteri izoprenilglicerola, a ne derivati diacilglicerola, kao u svim ostalim organizmima. Jedna skupina Archaea obuhvaća metanogene, halofilne, neke termofilne organizme i organizme sposobne reducirati sumpor, a druga organizme također ovisne o sumporu, termoacidofilne i ekstremno termofilne organizme. Nalaze se još samo u ekstremnom okolišu (Mrtvo more, vulkanski izvori, vulkanski ventili na dnu oceana) i smatraju se ostatcima ranog života na Zemlji.

Citiranje:
Archaea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3601>.