TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Languet, Hubert

Languet [l8118gε'], Hubert, francuski diplomat i pisac (Vitteaux, 1518Antwerpen, francuski Anvers, 30. IX. 1581). Od 1536. do 1539. studirao pravo, teologiju i povijesne znanosti na Sveučilištu u Poitiersu. Doktorirao na Sveučilištu u Padovi 1548. Pod utjecajem Ph. Melanchtona prešao na protestantizam i preselio se 1549. u Wittenberg. Od 1559. do 1577. bio diplomat u službi saskog izbornoga kneza Augusta u Parizu, Beču, Pragu, Frankfurtu, Kölnu i Nizozemskoj. U diplomatskim izaslanstvima radio na političkom organiziranju protestanata u Europi. Vjerojatno je zajedno s Ph. de Mornayom autor spisa Pobjede nad tiranima (Vindiciae contra tyrannos, objavljen 1579. pod pseudonimom Stephanus Junius Brutus), u kojem se ističe pravo naroda na suprotstavljanje vladaru.

Citiranje:
Languet, Hubert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35364>.