STRUKE:

Kršćanska škola

Kršćanska škola, časopis za pitanja katoličkog odgoja, školstva i pedagogije, glasilo Katehetskog odsjeka Bratovštine kršćanskoga nauka. Izlazio je u Zagrebu 1897–1945., a nakana mu je bila poboljšati katolički odgoj u nastavi vjeronauka i odgoj uopće radi suzbijanja protuvjerskih ideologija. Prvi su urednici bili: Matija Seigerschmied i Antun Jagar.

Citiranje:
Kršćanska škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34230>.