Krstulović Marčelić, Ivan

Krstulović Marčelić, Ivan, hrvatski novinar i izdavač (Nerežišća na Braču, 20. II. 1858Santiago, Čile, 7. IX. 1920). U mladosti se bavio glazbom i slikarstvom. Godine 1899. iselio se u Čile. U Antofagasti je pokrenuo tjednik Sloboda, prve tamošnje novine na hrvatskom jeziku (izlazile 1902–06), koje su odigrale veliku preporodnu ulogu među hrvatskim iseljenicima. Zastupajući federalističku koncepciju buduće države i očuvanje hrvatskoga identiteta u njoj, tijekom I. svjetskog rata došao je u sukob s vodstvom Jugoslavenske obrane u Južnoj Americi.

Citiranje:
Krstulović Marčelić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34220>.