STRUKE:

Kroeber, Alfred Louis

Kroeber [krọu'bəɹ], Alfred Louis, američki antropolog (Hoboken, New York, 11. VI. 1876Pariz, 5. X. 1960). Profesor na sveučilištu u Berkeleyju, Kalifornija (1911–46), i direktor tamošnjega etnološkog muzeja. Zanimao se za narav kulture i procese kulturne promjene (Konfiguracije kulturnoga razvoja – Configurations of Culture Growth, 1944. i dr.). Proučavao je lingvistiku, folklor, srodnost i društvenu strukturu sjevernoameričkih Indijanaca (Priručnik o kalifornijskim Indijancima – Handbook of the Indians of California, 1925). Bavio se arheologijom jugozapada SAD-a, Meksika i Perua, te uveo sustavne metode iskopavanja i podrobnu stilističku analizu nalazâ. Pridonio razvoju američke antropologije kao profesionalne i akademske discipline osnutkom odsjeka za antropologiju na Kalifornijskome sveučilištu u Berkeleyju (1901). Autor je jednog od prvih općih udžbenika Antropologija (Anthropology, 1923).

Citiranje:
Kroeber, Alfred Louis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34136>.