Krajačić, Ivan - Stevo

ilustracija
KRAJAČIĆ, Ivan - Stevo

Krajačić, Ivan - Stevo, hrvatski političar (Poljane kraj Nove Gradiške, 29. VIII. 1906Zagreb, 10. IX. 1986). Radio je kao strojar u Željezničkoj radionici u Zagrebu, gdje se uključio u radnički pokret. Bio je član KPJ od 1933., izabran u Mjesni komitet KPJ za Zagreb i Pokrajinski komitet KPJ za Hrvatsku i Slavoniju. Borio se u Španjolskoj u sastavu Međunarodnih brigada (1936–38) i stekao čin kapetana republikanske vojske. U Hrvatsku se vratio 1939. Bio je jedan od organizatora antifašističkog pokreta 1941. Tijekom rata obavljao je različite vojne, partijske i obavještajne dužnosti (organizacijski sekretar CK KPH, član predsjedništva ZAVNOH-a i AVNOJ-a, zapovjednik II. operativne zone). Bio je prvi načelnik OZNA-e (Odjela za zaštitu naroda) za Hrvatsku (1944–46). Nakon završetka rata bio je prvi ministar unutarnjih poslova NR Hrvatske (1946–53). Obavljao je različite političke i partijske dužnosti. Bio je potpredsjednik Izvršnoga vijeća Sabora (1953–63), predsjednik Sabora SRH (1963–67), član Saveznog izvršnog vijeća, CK SKJ i Izvršnoga komiteta CK SKH i dr. Imao je istaknutu ulogu u razotkrivanju zloporaba u sigurnosnim službama i smjenjivanju Aleksandra Rankovića (1966). Bio je jedan od najbližih suradnika J. Broza i osoba njegova posebnoga povjerenja.

Citiranje:
Krajačić, Ivan - Stevo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 1. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33650>.