Kovačević, Vojislav

Kovačević, Vojislav, hrvatski pedagog i psiholog (Stari Grad na Hvaru, 18. I. 1924Zagreb, 3. VIII. 1987). Diplomirao psihol. grupu predmeta 1949. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1976. na Defektološkome fakultetu (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Radio kao psiholog Visoke defektološke škole u Zagrebu (1965–73) te kao predavač na Defektološkome fakultetu u Zagrebu (1973–87), na Odsjeku za poremećaje u ponašanju. Bavio se analizom antropometrijskih i metričkih dimenzija osoba s psihosomatskim oštećenjima, učinkovitošću odgojnih mjera te utvrđivanjem mentalne retardacije s pomoću testova inteligencije u polaznika specijalnih škola. Glavna djela: Problemi resocijalizacije maloljetnika s delinkventnim ponašanjem (1981), Osnove teorije defektologije (koautor, 1988).

Citiranje:
Kovačević, Vojislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33519>.