Kovačević, Bogosav

Kovačević, Bogosav, hrvatski pedagog (Rogačica, 12. X. 1923Rijeka, 1. XII. 1998). Radio kao učitelj, profesor Učiteljske škole u Puli te profesor Visoke stručno-pedagoške škole, Fakulteta industrijske pedagogije i Pedagoškoga fakulteta u Rijeci. Bio prodekan Pedagoškoga fakulteta i prorektor Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik državne nagrade »Ivan Filipović« 1978. Glavna djela: Utjecaj tehničkog obrazovanja na uspjeh u stručnoj nastavi (1974), Ergološke osnove organizacije nastave (1977).

Citiranje:
Kovačević, Bogosav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33503>.