TRAŽI DALJE:
STRUKE:

apoftegma

apoftegma (grč. ἀπόφϑεγμα), kratka i sentenciozna izreka. Kao forma izražavanja česta u Spartanaca, a prenosila se u usmenoj i potom u pisanoj tradiciji (npr. Izokratova apoftegma: U odgoju je gorak korijen, sladak plod.). Poznate su zbirke apoftegmi Izreke Katonove (Dicta Catonis) i Izreke otaca (Apophthegmata Patrum).

Citiranje:
apoftegma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3319>.