TRAŽI DALJE:
STRUKE:

koplje

ilustracija
KOPLJE – 1. koplje sa željeznim vrhom (šiljkom); 2. koplje domorodaca s Admiralskih otoka; 3. koplje s vrhom od kosti, Solomonski otoci; 4. koplje plemena Šiluk s vrhom od roga; 5. konjičko koplje do I. svjetskog rata

koplje.

1. Dugačko zašiljeno oružje za borbu ili lov kojim se bode udarom ili bacanjem. Sastoji se od drvene motke-kopljišta i bodila na vrhu. Najčešće su sačuvani vrhovi koplja, koji su uglavnom rađeni od trajnoga materijala (kamena, kovine, kosti), dok su drveni dršci istrunuli. Najstarija su koplja bila poznata već u mlađem paleolitiku s vrhovima od kamena ili kosti, dok su u neolitiku često i od opsidijana. Od srednjega brončanoga doba u Europi su sve mnogobrojnija brončana koplja, koja na donjem dijelu imaju tuljac, a rjeđe trn ili jezičak za nasađivanje na držak. U željezno doba uporaba koplja bila je učestalija nego prije, što je odraz promjena u borbenoj taktici. U to je doba sve češći bio metalni završetak drška. Rimska je vojska rabila kratko i teško koplje (hasta) te dugačko koplje za bacanje (pilum). Koplje se nosilo obješeno o rame ili je u jahača bilo pričvršćeno o zalakticu desne ruke, poduprto o desni stremen, na kojem se nalazila naprava za podbočivanje koplja. U srednjem vijeku održavale su se viteške igre s kopljima; najpoznatija je takva igra u Hrvatskoj Sinjska alka.

2. Motka, odnosno stijeg za zastavu. U znak žalosti zastava se spušta »na pola koplja«.

3. U športu, atletska bacačka sprava od metala, sa šiljatim vrhom i rukohvatom na sredini; najmanje duljine 2,6 m i mase 800 g (za žene 2,2 m i 600 g). Bacanje koplja zasebna je atletska disciplina, a ujedno i jedna od disciplina desetoboja za muškarce i sedmoboja za žene. Na programu je OI od 1908 (za žene od 1932).

Citiranje:
koplje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33076>.