STRUKE:

konjički šport

ilustracija
KONJIČKI ŠPORT, galopska utrka
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4

konjički šport, skup športskih disciplina koje su se razvile iz pradavne povezanosti ljudi s konjima, pa se ubraja među najstarije športske grane. To su u prvome redu olimpijske discipline (preskakanje prepona, dresurno jahanje, ispit svestranosti, vožnja zaprega i voltažiranje, tj. vježbe na konju u kasu ili galopu), galopske i kasačke utrke i športska igra polo. Osim toga, poznati su i daljinsko te lovno jahanje, rodeo, pučke igre (u nas viteške igre Sinjska alka i prstenac).

U svim disciplinama konjičkoga športa muškarci i žene nastupaju zajedno. Preskakanje prepona (na OI od 1900) odvija se na omeđenu prostoru (parkur) s preponama različita oblika i visine, koje treba redom svladati u ograničenu vremenu i sa što manje pogrješaka (rušenja prepona). U dresurnome jahanju (na OI od 1912) ocjenjuje se osposobljenost konja da harmoničnim pokretima slijedi jahačeve zapovijedi. Ispit svestranosti konja i jahača (na OI od 1912) višednevno je natjecanje u preskakanju prepona, dresuri i terenskome jahanju, sve na istome konju. Trkaće discipline održavaju se na hipodromu. Galopske utrke mogu biti na ravnoj stazi ili na stazi s prirodnim zaprekama (živica, vodeni rov), a u kasačkim utrkama natjecatelj sjedi u lakim jednoprežnim kolima na dva kotača. – Konjički šport počeo se razvijati u Engleskoj; u Epsomu se od 1780. održavaju poznate utrke (Derby). U Hrvatskoj je početak športskog jahanja vezan uz Zagreb, gdje je već 1864. postojala jahačka škola Vilima Lambergera. Prve utrke održane su 1878., a sljedeće je godine osnovan Jockey klub. U Splitu je škola jahanja otvorena 1890., kada je i u Zagrebu za potrebe vojske bila podignuta velika jahaonica, a u Varaždinu jahaonica i hipodrom. Jahanje se počelo razvijati i u Sinju, Osijeku, Kutjevu (na natjecanju 1934. u Aachenu kutjevački peteropreg osvojio je 1. mjesto), Brodu na Savi (1926) i dr. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova isticao se kasač Franjo Klancir, a u preskakanju prepona Ivo Aljančić i Mihajlo Duduškin. Godine 1934. bilo je osnovano Zagrebačko jahačko društvo, a 1939. Hrvatski savez za konjički šport. Konjički klub Zagreb djeluje od 1948., a Vilim Stanjko, Radoslav Cimerman i Rajka Jurić bili su više puta državni prvaci. Četveropreg pastuharne iz Đakova bio je u dresurnoj vožnji sa zapregama prvi na europskom prvenstvu 1960. Međunarodno konjičko natjecanje Lipanjski turnir u Zagrebu organizira se od 1955., a Croatia cup od 1993.

Citiranje:
konjički šport. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33024>.