Konšćak, Ferdinand

ilustracija
KONŠĆAK, Ferdinand, karta Donje Kalifornije, 1746.
ilustracija1ilustracija2

Konšćak, Ferdinand (španjolski Fernando Consag), hrvatski misionar, istraživač i kartograf (Varaždin, 2. XII. 1703San Ignacio, Baja California, Meksiko, 10. IX. 1759). Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Varaždinu. Godine 1719. stupio u isusovački red, 1730. zaređen za svećenika. Iste je godine otišao u Ameriku, gdje je od 1732. djelovao kao misionar u Donjoj Kaliforniji (Baja California, Meksiko), uglavnom u San Ignaciu. Godine 1751. i 1755. bio je poglavar te misije u kojoj je sagradio crkvu, a u tri navrata bio je i vizitator (službeni crkveni pohoditelj) svih kalifornijskih misija. Osnovao je nove misije s obradivim površinama, gradio akvedukte, nasipe i kanale za natapanje. Poduzeo je tri istraživačka pohoda (1746., 1751., 1753) u nepoznate predjele poluotoka, popraćena dnevnicima prevedenima na nekoliko jezika. Godine 1746. izradio je preciznu kartu Donje Kalifornije, a oko 1750. i kartu Kalifornijskoga zaljeva. Razriješio je dilemu dugu više od dva stoljeća i dokazao da Donja Kalifornija nije otok već poluotok. Konšćak je autor prvih zemljovida tih krajeva, a njima će se služiti i američka mornarica sve do polovice XIX. stoljeća. Otočić u sjevernom dijelu Kalifornijskoga zaljeva (Meksiko) po njemu je prozvan Roca Consag.

Citiranje:
Konšćak, Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32909>.