STRUKE:

konfesionalne škole

konfesionalne škole, škole koje se osnivaju za obuku i odgoj pripadnika određene vjeroispovijesti (vjerske zajednice, konfesije, religije, Crkve). Dijele se na konfesionalne škole za pripremanje svećenika, redovnika i redovnica te na one za odgajanje laika dotične vjere u vjerskome duhu. U Hrvatskoj su bile vrlo razvijene katoličke škole (od osnovnih do sveučilišta), a u Europi katoličke i protestantske škole. Od XVIII. st. konfesionalne škole postaju privatne, a razvijaju se državne škole. Komunističke su vlasti dokidale konfesionalne škole, a u hrvatskoj državi ponovno se otvaraju privatne katoličke škole.

Citiranje:
konfesionalne škole. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32772>.