TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kompatibilnost

kompatibilnost (prema kompatibilan), sposobnost dvaju ili više predmeta ili dijelova opreme ili tvari da funkcioniraju u istom sustavu ili okruženju bez međusobnog ometanja.

Elektronička kompatibilnost sukladnost je različitih računalnih, informacijskih, komunikacijskih ili drugih elektroničkih sustava, uređaja, sklopova ili programa, tj. njihova mogućnost da međusobno povezani ispravno rade i razmjenjuju informacije. Udruživanjem pojedinih elektron. sustava u tzv. integrirane ili zbirne sustave, kompatibilnost je postala važno svojstvo u njihovoj primjeni. Tako npr. ostvarivanje kompatibilnosti među različitim računalnim i komunikacijskim sustavima, omogućeno prihvaćanjem tzv. komunikacijskih protokola, osnovni je preduvjet prijenosa podataka svjetskom računalnom mrežom Internet. Danas se, s prihvaćanjem normi o kompatibilnosti na regionalnoj i svjetskoj razini, elektronička i dr. oprema i programi sve više izrađuju uz zadovoljenje uvjeta kompatibilnosti.

S vojnog gledišta, u višenacionalnim, međunarodnim operacijama posebno je važna tzv. elektromagnetska kompatibilnost komunikacijske opreme radi neometanog korištenja radiofrekvencija.

Citiranje:
kompatibilnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32635>.