STRUKE:

komparativna pedagogija

komparativna (poredbena) pedagogija, pedagoška disciplina koja proučava odgojno-obrazovne fenomene služeći se uspoređivanjem najčešće škol. i odgojnoga sustava u zemlji istraživača sa sustavima u drugim zemljama, radi njihova što potpunijega upoznavanja. Prvi se put spominje u djelu Marc-Antoinea A. Julliena Nacrt i prethodni pogledi na jedno djelo o komparativnoj pedagogiji (Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation comparée, 1817). Predaje se na mnogobrojnim sveučilištima, a u mnogim zemljama postoje instituti za komparativnu pedagogiju, gdje se objavljuju rezultati istraživanja.

Citiranje:
komparativna pedagogija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32625>.