STRUKE:

Komenský, Jan Ámos

ilustracija
KOMENSKÝ, Jan Ámos

Komenský [ko'menski:], Jan Ámos (latinizirano Joanes Amos Comenius [kome:'ni·us]), češki pedagog, filozof, teolog i književnik (Nivnice, 28. III. 1592Amsterdam, 15. XI. 1670). Teologiju i filozofiju završio je u Herbornu i Heidelbergu (1614). Bio je učitelj, svećenik Češke braće, ravnatelj te rektor latinske škole, senior i biskup Češke braće (1648). U izvornom udžbeniku latinskoga jezika Otvorena vrata jezika (Janua linguarum reserata), Didaktici (Didactica) i Velikoj didaktici (Didactica magna) naglasio pansofijska stajališta pa se smatra osnivačem Pansofijske škole. U Amsterdamu je objavio sabrana pansofijsko-pedagoška djela na latinskom, Sveopća didaktička djela (Opera didactica omnia, 1656–70).

Komenský je potaknuo razvoj odgoja, školstva i novovjekovne pedagogijske znanosti. Svoje zamisli o novom odgoju te o povezivanju vjere i znanosti, izložio je u enciklopedijskom djelu u sedam dijelova, od kojih su tiskana dva, Panegersia i Panaugia. U Velikoj didaktici Komenský je sustavno prikazao organizaciju odgoja, školstva i nastave te dao univerzalan oblik »laka, brza i temeljita obučavanja svih u svemu«. Uveo je načela zornosti, postupnosti, svjesnosti i sustavnosti, po kojima su organizirani školski sustavi i nastava u školama širom svijeta. Zauzimao se za nastavu na materinskom jeziku. Proglašen je »učiteljem narodâ«. Komenský je utemeljitelj novovjekovnoga školskoga sustava i moderne pedagogijske znanosti. Njegovo pedagoško naslijeđe postalo je predmetom proučavanja zasebne znanosti (komeniologije).

Češka književna historiografija smatra ga istaknutim književnikom, a njegovu antiutopiju Labirint svijeta i raj srca (Labyrint světa a ráj srdce) drži najznačajnijim djelom češke umjetničke proze XVII. stoljeća.

Citiranje:
Komenský, Jan Ámos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32559>.