TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kolosej

ilustracija
KOLOSEJ
ilustracija1ilustracija2

Kolosej (prema lat. colosseus < grč. ϰολοσσıαῖος: gorostasan), srednjovjekovno ime za amfiteatar Flavijevaca koji su u I. st. u Rimu dali sagraditi carevi Vespazijan i Tit. Građevina ima oblik elipse kojoj osi iznose 188 i 156 m, visina joj je 48,5 m, a mogla je primiti 50 000 gledatelja. Arena (borilište) je bila ograđena visokim zidom, a pod njezinim drvenim podom bile su smještene mnogobrojne komore, krletke za životinje te različite sprave i mehanička dizala potrebna u predstavama. U gledalištu su najdonji red činila počasna mramorna sjedala za carsku obitelj, najviše činovnike i vestalke. Nakon toga su se dizala dva kata mramornih i jedan drvenih sjedala. Na vrhu je bio trijem, a na njegovu krovu stajaća mjesta za običan puk. Vanjski plašt građevine imao je četiri kata od kojih su prvi krasili dorski, drugi jonski, a treći korintski polustupovi, dok je četvrti kat imao prozore i korintske pilastre. Ondje su bile motke na kojima se preko gledališta mogao razapeti platneni krov. Najdonji red činile su arkade koje su služile kao vrata. Kolosej je tijekom stoljećâ višekratno obnavljan, a do danas je sačuvana približno trećina.

Citiranje:
Kolosej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32483>.