TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kolin, Marcel

Kolin, Marcel (Marćel), publicist i javni djelatnik (Dubrovnik, 24. VI. 1888Dubrovnik, 10. XII. 1948). Građansku školu završio je u Dubrovniku, a učiteljsku 1906. u Arbanasima. Službovao kao učitelj. Početkom I. svjetskog rata izbjegao je u Čile i nastanio se u Antofagasti, gdje je djelovao u iseljeničkome pokretu kao tajnik Privremene uprave Jugoslavenske narodne obrane i utemeljitelj njezine pučke škole, publicist i učitelj. Godine 1918. vratio se u domovinu; 1920–23. bio je direktor Jugoslavije, tvornice filmova u Zagrebu, u produkciji koje je inicirao seriju filmova za iseljeništvo pod nazivom Lijepa naša domovina (snimljene su filmske vedute Beograda, Zagreba, Ljubljane, Dubrovnika, Sarajeva, Splita, Plitvičkih jezera, Hrvatskog primorja i Bledskog jezera), a 1922. otvorio je Školu za kinematografsku glumu. Potom je bio zaposlen u Ministarstvu prosvjete, Oblasnom odboru Podmlatka Crvenoga krsta (gdje je 1926. sudjelovao u osnivanju školskoga kinematografa za zagrebačke gimnazije), Narodnoj zaštiti te, od 1932. na Korčuli, kao upravitelj Doma za smještaj siročadi jugoslavenskih iseljenika i mornara te 1935–41. Mornarske škole kraljevića Tomislava. Pisao je i sastavljao propagandne političke i obrazovne publikacije (Kako ćemo se osloboditi analfabetizma, 1911; Jugoslovenska čitanka, 1916; Zemlja Srba, Hrvata, Slovenaca, 1917; Jugosloveni u Južnoj Americi u radu za svoj narod, 1920; Prosvjetni kinematografi Podmlatka Crvenog krsta, 1926). Kao publicist surađivao je u velikom broju iseljeničkih i domaćih novina i časopisa člancima na političke, iseljeničke i karitativne teme, a uređivao je listove Almanah Podmlatka Društva Crvenog krsta, Iseljenik, Ferijalna kolonija i Narodna zaštita. Prikupljao je građu iz povijesti pomorstva, napose dubrovačkoga, te je postavljanjem izložbi o povijesti dubrovačkoga pomorstva u Korčuli 1935. i Dubrovniku 1941. utemeljio zbirku Pomorskoga muzeja u Dubrovniku. Autor je knjige Jedrenjaci: priče i slike starih brodova i kapetana (1934), zbirke kazivanja o pelješkim i dubrovačkim jedrenjacima i kapetanima.

Citiranje:
Kolin, Marcel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32422>.