Kokotović, Nada

Kokotović, Nada, hrvatska plesačica, koreografkinja i redateljica (Zagreb, 2. IV. 1944). Plesno obrazovanje stekla kod Milana Broš, režiju diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1991. Plesala u Komornom ansamblu slobodnoga plesa (KASP) i zagrebačkome HNK-u, gdje se istaknula i koreografijama (I. Malec, Lied, 1971; I. Kuljerić, Nakupljanje, 1974; L. Lebič, Korant, 1974). Polovicom 1970-ih nastavila je rad kao slobodna umjetnica, u svoj rad uvela je oblik koreodrame te s Ljubišom Ristićem sudjelovala u izvedbama KPGT-a (Kazalište, Pozorište, Gledališče, Teatar). Glavna djela: Lizistrata (1982), Dirigent (1985), Anita Berber (1987). Od 1992. boravi u Njemačkoj, gdje je s Neđom Osmanom osnovala Koreodrama Theater EXIT Unna (1995., poslije TKO / Theater Kokotović Osman/), u kojem postavlja angažirane predstave s egzistencijskim pitanjima suvremenog čovjeka. Redateljica je i koreografkinja u više njemačkih gradskih i državnih kazališta.

Citiranje:
Kokotović, Nada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32322>.